Kedves Ügyfelünk,

A kormány bejelentése alapján a középfokú oktatásban digitális munkarendben résztvevő diákok és családjaik, illetve a középfokú oktatásban digitális munkarendben tanító pedagógusok ingyenes vezetékes internetszolgáltatásban részesülnek 30 napra.

A ZNET Telekom Zrt. mindent megtesz, hogy a kormány döntésének megfelelően járjon el és segítséget nyújtson az arra rászorulóknak.

Kérjük olvassa el az alábbi tájékoztatót, mely segítséget nyújt a jogosultság megítéléséhez.

Jogosultak köre:

A kormány jelenlegi rendeletei alapján jár az ingyenes internet valamennyi középiskola 9-12. osztályosainak és a középiskolák tanárainak vagy szakoktatóinak

A kormányrendeletek szerint NEM JÁR INGYENES INTERNET a következő esetekben:

  • Bölcsődék, óvodák és általános iskolák 8. osztályig terjedő oktatás-nevelési tevékenységben való részvétel (akár tanuló, akár oktató)
  • Középfokú tanintézmények 9. osztály alatti tanulóinak, pl. a 6 vagy 8 osztályos gimnázium 6-8 ill. 4-8. osztályos tanulóinak.
  • Felsőoktatási intézményben való oktatásban történő részvétel (akár tanuló, akár oktató).

Kik vehetik igénybe a kedvezményt?

  • előfizetéssel rendelkező tanuló
  • vagy helyette előfizetéssel rendelkező törvényes képviselője,
  • vagy az, akinek előfizetését a tanuló használja;
  • az előfizetéssel rendelkező pedagógus vagy oktató,
  • vagy az, akinek előfizetését a jogosult pedagógus vagy oktató használja.

Hol vehető igénybe?

  • Az ingyenes szolgáltatás csak egy helyen vehető igénybe a jogosult lakóhelye, a tartózkodási helye vagy szálláshelye közül.

Az igényeket november 27-én 24:00-ig fogadjuk. A feldolgozást követően a kedvezményeket a december havi számlában tüntetjük fel.

A rendelet itt elérhető: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000501.KOR&dbnum=1

Adatok megadása

A középfokú oktatásban, digitális munkarendben résztvevő személy:

A kedvezménnyel érintett szolgáltatás:

A kedvezményt igénylő előfizető:

Nyilatkozat:

Alulírott Előfizető büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Kormány 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelete alapján jogosult vagyok a 30 napos ingyenes internet hozzáférés igénybevételére. Továbbá kijelentem, hogy a kedvezményre jogosító előfizetői jogviszonyom a ZNET Telekom Zrt-vel áll fönn, a kedvezményre való jogosultságomat kizárólag az itt megjelölt szolgáltatás, a fent megjelölt előfizetői azonosítóval azonosított előfizetői szerződés alapján veszem igénybe, más szolgáltatónál, vagy más helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatásra kedvezményt nem igényeltem, ilyen kedvezményben nem részesülök. Továbbá kijelentem, hogy az alább megjelölt kedvezményre jogosító személy magam vagyok, vagy az itt megjelölt személlyel egy háztartásban élek, kiskorú jogosult esetében a kiskorú törvényes képviselőjeként járok el.
Az Adatkezelési Tájékoztatót az igénybejelentés megtételét megelőzően megismertem.