Kedves Ügyfeleink,

A kormány március 5-én kiterjesztette a digitális oktatásra biztosított kedvezményezettek körét az alapfokú oktatásban résztvevő diákokra és pedagógusokra.

A kedvezmény igénybevételéhez regisztráció szükséges.

A regisztrációk leadására 2021 április 08-ig van mód. Amennyiben az igénylési folyamat sikeres és a kedvezményét megítéltük, egy visszaigazoló SMS üzenetben értesítjük erről.

Az igények elbírálása 2021 április 15-ig megtörténik, a kedvezmények jóváírása a soron következő számlában jelenik meg.

A korábban regisztrált előfizetőinknek nincs teendője, a kedvezményeiket folyamatosan biztosítjuk, amíg a rendelet ezt előírja.

Jogosultak köre:

A rendelet szerinti kedvezmény jár valamennyi alap- és középfokú oktatásban résztvevő iskolák diákjainak és tanárainak vagy szakoktatóinak.

Kik vehetik igénybe a kedvezményt?

Tantermen kívüli, a kormány által elrendelt digitális munkarendben működő közép- és alapfokú iskolai oktatásban részt vevő tanulók:

  • saját előfizetésükre
  • törvényes képviselő előfizetésére
  • olyan személy előfizetésére, akinek előfizetését a tanuló vagy törvényes képviselője erre jogosító jogcím alapján használja

Tantermen kívüli, a kormány által elrendelt digitális munkarendben működő közép- és alapfokú iskolai oktatásban részt vevő pedagógusok, oktatók:

  • saját előfizetésükre
  • olyan személy előfizetésére, akinek előfizetését erre jogosító jogcím alapján használja

Hol vehető igénybe?

Az ingyenes szolgáltatás csak egy helyen vehető igénybe a jogosult lakóhelye, a tartózkodási helye vagy szálláshelye közül.

A rendelet itt elérhető: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000501.KOR&dbnum=1

Adatok megadása

Az alap, vagy középfokú oktatásban, digitális munkarendben résztvevő személy:

A kedvezménnyel érintett szolgáltatás:

A kedvezményt igénylő előfizető:

Nyilatkozat:

Alulírott Előfizető büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Kormány 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelete alapján jogosult vagyok a 30 napos ingyenes internet hozzáférés igénybevételére. Továbbá kijelentem, hogy a kedvezményre jogosító előfizetői jogviszonyom a ZNET Telekom Zrt-vel áll fönn, a kedvezményre való jogosultságomat kizárólag az itt megjelölt szolgáltatás, a fent megjelölt előfizetői azonosítóval azonosított előfizetői szerződés alapján veszem igénybe, más szolgáltatónál, vagy más helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatásra kedvezményt nem igényeltem, ilyen kedvezményben nem részesülök. Továbbá kijelentem, hogy az alább megjelölt kedvezményre jogosító személy magam vagyok, vagy az itt megjelölt személlyel egy háztartásban élek, kiskorú jogosult esetében a kiskorú törvényes képviselőjeként járok el.
Az Adatkezelési Tájékoztatót az igénybejelentés megtételét megelőzően megismertem.